بسته بندی را با طرح چاپی سفارشی دلخواه تان از نوع چاپ فلکسو و یا هلیو سیلک را می توانید در این قسمت سفارش دهید .

حداقل سفارش برای دو نوع چاپ فلسکو و هلیو 1000 کیلوگرم و چاپ سیلک 1000 عدد می باشد .

برای ارسال طرح چاپی و جزئیات بیشتر و ثبت سفارش با ما تماس بگیرید .

نمونه پاکت و کیسه سفارشی
نمونه پاکت و کیسه سفارشی
نمونه پاکت و کیسه سفارشی
نمونه پاکت و کیسه سفارشی
نمونه پاکت و کیسه سفارشی
نمونه پاکت و کیسه سفارشی
محصول به علاقه مندیها اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد